Të dhënat e përdoruesit


Informacioni juaj personal


Duke dërguar Regjistrimin konfirmoj që jam mbi 18 vjeç dhe që aktualisht është e vlefshme Termat dhe Kushtet e kanë lexuar dhe pranuar këtë. Gjithashtu konfirmoj që vendbanimi im nuk është në SHBA. Me dërgimin e regjistrimit konfirmoj që kam. Politika e privatësisë
E kanë lexuar dhe njohur këtë.
1860 München Kultverein Logo
Mehr Vom Spiel.